YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Yayın Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Yayın Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Yayın Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Yayın Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özet Finansallar

bin TL 2013 2012* 2011*
Satışlar 2.523.573 2.460.323 2.337.820
Brüt Kar 652.968 724.729 689.046
Brüt Kar Marjı (%) 25,9 29,5 29,5
Faaliyet Giderleri 639.321 578.907 605.171
Faaliyet Karı / Zararı 13.647 145.822 83.875
VAFÖK ** 211.773 316.423 250.775
VAFÖK Marjı (%) 8,4 12,9 10.7
Net Kar / Zarar -252.824 271.781 -1.260.602
Toplam Varlıklar 3.787.930 3.918.002 4.676.273
Özkaynaklar 1.492.720 1.416.824 1.075.529
Sermaye 2.428.550 2.000.000 2.000.000
Personel Sayısı - Toplam 9.702 10.302 11.796
Yurtiçi 6.215 6.229 7.178
Yurtdışı 3.487 4.073 4.618

*   Yeniden düzenlenmiş finansallar.
** VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz öncesi Kar) Şirket tarafından hesaplanmıştır: Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler öncesi olup TV program hakları itfa payları ve IAS 39 düzeltmeleri dâhil edilmemiştir.