Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Yayın Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Yayın Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Yayın Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Yayın Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Yayın Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Birleşme tescili
  26.08.2014

  Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi Ticaret Sicili'nde tescil olmuştur.

  devamı
 • Birleşme işlemi kapsamında gerçekleştirilen ayrılma hakkı kullanımı tamamlanmıştır
  25.08.2014

  Birleşme işlemi kapsamında, "Ayrılma Hakkı Kullanım Süresi" 22.08.2014 saat 17:00'da sona ermiş ve "Ayrılma Hakkı Kullanımı" tamamlanmıştır.

  devamı
 • Birleşme İşlemi ile İlgili Devam Eden Ayrılma Hakkı Kullanımı Hakkında Bilgilendirme
  18.08.2014

  Birleşme işlemi ile ilgili devam eden "Ayrılma Hakkı Kullanım Süresi"nde kullanılan ayrılma hakkı tutarı, toplam ayrılma hakkı tutarının %90,70'ine ulaşmıştır.

  devamı
 • Birleşme İşlemi ile İlgili Ayrılma Hakkı Duyurusu ve Ayrılma Hakkı Talep Formu
  08.08.2014

  DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
  AYRILMA HAKKI DUYURUSU

  Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin ("Birleşme") görüşüldüğü Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ("Genel Kurul Toplantısı") 06.08.2014 tarihinde yapılmış ve Genel Kurul Toplantısı'nda "Birleşme" oy çokluğu ile onaylanmıştır.

  devamı
 • Birleşme işlemine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır
  06.08.2014

  Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin görüşüldüğü Doğan Yayın Holding A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.08.2014 tarihinde (bugün) saat 11:00'de Ülker Sports Arena Barbaros Mah. Ihlamur Sok. Batı Ataşehir İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı'nda birleşme işlemi onaylanmış olup, alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar Cetveli ekte sunulmuştur.

  devamı
 • Kurumsal Yönetim Derecelendirilmesi hizmetinin alımı sona erdirilmiştir
  31.07.2014

  ISS Corporate Sevices Inc.,'den alınan kurumsal yönetim derecelendirilmesi hizmeti sona erdirilmiştir.

  devamı
 • Kredi derecelendirilmesi hizmetinin alımı sona erdirilmiştir
  23.07.2014

  Fitch Ratings'den alınan kredi derecelendirilmesi hizmeti sona erdirilmiştir.

  devamı
 • Olağanüstü Genel Kurula Çağrı
  04.07.2014

  Şirketimizin, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Ağustos 2014 Çarşamba, günü saat 11:00' da Ülker Sports Arena Barbaros Mah. Ihlamur Sok. Batı Ataşehir İstanbul adresinde toplanacaktır.

  devamı
 • Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi işlemi kapsamında "birleşme" işleminden vazgeçilmesi ile ilgili sınırlama hakkında YK Kararı
  03.07.2014

  Yönetim Kurulumuz, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi işlemi kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ"nin, "Ayrılma hakkı kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci Fıkrası'na göre, işbu birleşme işleminden vazgeçilmesi ile ilgili sınırlama konusunda, Genel Kurulumuzun onayına sunulmak üzere aşağıdaki Kararı almıştır.

  devamı
 • Birleşme kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları
  27.06.2014

  Birleşme işlemi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

  devamı
1 2 3 4