Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Yayın Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Yayın Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Yayın Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Yayın Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Birleşme işlemi kapsamında gerçekleştirilen ayrılma hakkı kullanımı tamamlanmıştır

25.08.2014 Birleşme işlemi kapsamında, "Ayrılma Hakkı Kullanım Süresi" 22.08.2014 saat 17:00'da sona ermiş ve "Ayrılma Hakkı Kullanımı" tamamlanmıştır.

Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi ("Birleşme") kapsamında 11 Ağustos 2014 tarihinde başlayan "Ayrılma Hakkı Kullanım Süresi" 22 Ağustos 2014 saat 17:00'da sona ermiş olup, ayrılma hakkına sahip ortaklarımızdan, ayrılma hakkını kullanmayı tercih eden ortaklarımızın sahip olduğu 141.944.646,451 (Yüzkırkbirmilyondokuzyüzkırkdörtbinaltıyüzkırkaltı virgül dörtyüzellibir) adet pay, ayrılma hakkına konu edilmiştir.

Ayrılma hakkı kullanımı dışında kalan Şirketimiz payları ise "Birleşme" kapsamında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de yapılacak sermaye artırımına ilişkin "ihraç belgesi"nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylamasını müteakip, daha önce detaylı olarak da kamuya açıklandığı üzere, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. payları ile değişime tabi tutulacaktır. Pay sahiplerimizin, birleşme işlemi ile ilgili olarak, Şirketimiz ve/veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) vasıtasıyla yapılacak ve eş zamanlı olarak da Kurumsal İnternet Siteleri'ne (www.dyh.com.tr; www.doganholding.com.tr) konulacak Özel Durum Açıklamaları'nı ve/veya duyuruları anlık olarak takip etmeleri gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,Önceki Sayfa