Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Yayın Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Yayın Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Yayın Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Yayın Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Birleşme İşlemi ile İlgili Devam Eden Ayrılma Hakkı Kullanımı Hakkında Bilgilendirme

18.08.2014 Birleşme işlemi ile ilgili devam eden "Ayrılma Hakkı Kullanım Süresi"nde kullanılan ayrılma hakkı tutarı, toplam ayrılma hakkı tutarının %90,70'ine ulaşmıştır.

Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi ("Birleşme") kapsamında 11 Ağustos 2014 tarihinde başlayan "Ayrılma Hakkı Kullanım Süresi"nde kullanılan ayrılma hakkı tutarı, toplam ayrılma hakkı tutarının %90,70'ine ulaşmıştır.

"Ayrılma Hakkı Kullanım Süresi" 22 Ağustos 2014 saat 17:00'da sona erecek olup, ayrılma hakkına sahip ortaklarımızın, ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili herhangi bir hak kaybına uğramamalarını teminen, ayrılma hakkı ile ilgili işlemlerini son güne bırakmadan, mümkün olan en kısa sürede başlatmalarını önemle hatırlatmak isteriz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,Önceki Sayfa