Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Yayın Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Yayın Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Yayın Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Yayın Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Olağanüstü Genel Kurula Çağrı

04.07.2014 Şirketimizin, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Ağustos 2014 Çarşamba, günü saat 11:00' da Ülker Sports Arena Barbaros Mah. Ihlamur Sok. Batı Ataşehir İstanbul adresinde toplanacaktır.

Genel Kurula çağrı ilanımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 04.07.2014 tarihli (bugün) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Birleşme İşlemi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili dokümanlar, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine açık olup, söz konusu dokümanlara ayrıca Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi (www.dyh.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr) ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (https://egk.mkk.com.tr ) üzerinden de ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,

EK: Gündem ve Vekaletname Örneği'ni de içerecek şekilde Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanıÖnceki Sayfa