Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Yayın Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Yayın Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Yayın Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Yayın Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Birleşme kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

27.06.2014 Birleşme işlemi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Şirketimizi, tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Hakim Ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8'inci maddesi uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 149'uncu maddesi çerçevesinde;

- SPK tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Yönetim Kurulu Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık faaliyet raporları,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- Ara dönem finansal raporu,

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin,

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

www.doganholding.com.tr adresli İnternet Sitesinde; ve

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin;

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

www.dyh.com.tr adresli İnternet Sitesinde; ve

Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (www.kap.gov.tr) kamuya açıklanarak pay sahiplerimizin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulmuştur.Önceki Sayfa