26.08.2014
Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi Ticaret Sicili'nde tescil olmuştur.

Birleşme'nin ticaret siciline tescili ile Şirketimiz 26.08.2014 tarihinde tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona ermiştir.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin resmi internet sitesine www.doganholding.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Doğan Yayın Holding A.Ş.